Ritningar för bygglov till balkong

Nedan finner ni länkar till PDFer för de ritningar föreningen har tagit fram som underlag till bygglov för balkong. Detta underlag kommer att diskuteras på den planerade extra föreningsstämman som kommer att hållas klockan 18.00 i föreningens lokal (källaren 8B) den 27 januari 2016. Alla i förening är varmt välkomna! Har ni frågor så får ni gärna skicka dessa innan till oss via kontaktsida så kan vi ta fram så tydliga och bra svar som vi kan.  Ni kan även ställa frågor i föreningen Facebook grupp som några valt att göra.

På stämman kommer vi att ha följande dagordning:

  1. Stämmans öppnande samt val av ordförande och sekreterare vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av två justerare.
  5. Prövning om stämman bli vit behörigen utlyst.
  6. Information och beslut om balkongbyggnationen, beslutsprocess och finansiering.
  7. Stämmans avslutande.

Länk till ritningar