EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA VÅRT HUS NR 1

Tid: 27 januari 2016 kl. 18.00
Plats: Föreningens lokal (Källaren 8B)

DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande samt val av ordförande och sekreterare vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av två justerare.
  5. Prövning om stämman bli vit behörigen utlyst.
  6. Information och beslut om balkongbyggnationen, beslutsprocess och finansiering.
  7. Stämmans avslutande.
Välkomna,
Styrelsen