Dags för Föreningsstämma

Ordinarie Föreningsstämma Tisdagen den 31 mars kl.18.30 i vår gästlägenhet. Material och dagordning kommer att skickas ut innan stämman men boka tiden redan nu. Har du inte redan lämnat aktuell mailadress gör det snarast till någon i styrelsen. Allt material kommer vi att skicka digitalt.

Sista dag för att lämna in eventuella motioner är 8 mars.

Välkomna!

Nytt om andrahandsuthyrning och gästlägenheten

På senaste styrelsemötet 2019-11-26 beslutades att föreningen fr.o.m. 2020-03-01 tar ut en avgift för andrahandsuthyrning motsvarande 500kr per månad. Avgiften läggs på ordinarie hyra. Avgiften tas ut för att täcka föreningens administrativa kostnader samt kostnader för slitage på gemensamma ytor och utrustningar.

På mötet beslutades även att avgiften för hyra av gästlägenheten höjs till 300kr per natt.