Trivselregler

Vi förvaltar huset själva och har alltså inte någon anställd fastighetsskötare. Vi måste därför be alla hjälpa till att hålla ordning och snyggt i området. Kan vi inte gemensamt sköta dessa saker måste vi ta extern hjälp, vilket leder till höjda avgifter.

Brf Vårthus är en bra och trivsam förening. Vi hoppas och tror att du skall trivas här och samtidigt bidra till att öka gemenskapen och den allmänna trevnaden i området.

Styrelsen brukar anordna träffar med de boende där vi alla träffas och gör en gemensam insats med diverse arbete inom föreningens område. Har du själv specialkunskaper inom ett visst område är detta värdefull information, om du tex är snickare kan du bistå med hjälp vid snickeriarbete, detta kan i sin tur leda till att hålla föreningens kostnader nere.

Känner du för att hjälpa till med något i föreningen kan du vända dig till styrelsen för mer information och upplysning. 

Kom ihåg att det är vi själva som skapar den boendemiljö som vi förtjänar och som många avundas oss.

Tvätthuset

  • Ingen tvätt efter kl 20:00
  • Ingen tork efter kl 22:00
  • Lämna tvättstugan i samma skick som du vill finna den nästa gång.

 Cyklar

Cyklar parkeras endast i cykelställ på gården.

Fester och sammankomster

Tänk på att gården fungerar som en resonanslåda. Ljud förstärks. Stäng dörrar och fönster. Visa hänsyn till dina grannar. Det skall vara tyst efter kl 23:00. Meddela gärna med lapp i förväg om större festligheter är planerade. 

Soprum

I soprummet får endast hushållsavfall kastas. Grovsopor får inte ställas i soprummet (du ansvarar själv för att forsla bort detta).

Gårdsregler

Entre/ Gårdsdörrarna skall hållas stängda. Dörrarna är av trä och tar därför skada av regn.

Vi har alla ansvar för att gården hålls städad.

Källarförråd & trapphus

Får ej användas som förrådsutrymme, detta pga brandsäkerhet.

Rökning på innergård, balkonger, i trapphus och övriga gemensamhetsutrymmen är förbjuden.

Renovering & ombyggnation

Under den senaste ordinarie föreningsstämman, som hölls den 14e september 2010, fattade stämman beslut om att en medlem är skyldig att kontakta styrelsen vid planerade reparationer eller ombyggnationer när det gäller VVS och el.

Det innebär att innan en reparation eller ombyggnation kan påbörjas ska styrelsen ha godkänt de entreprenörer som ska utföra arbetet. Ett grundläggande krav är att tillfrågade entreprenörer är certifierade för arbete inom VVS- och elområdet.

Huvudentré

Dörren öppnas inifrån med knapp. Ej med vred.

Eldning i kakelugn

Eldning i kakelugn är inte tillåten.