Uppskjuten föreningsstämma

Pga. Rådande förhållanden med anledning av Coronavirusets framfart har vi beslutat att flytta fram vår ordinarie föreningsstämma.

Nytt datum: 20 april.
Tid: 18:30.
Plats: Gästlägenheten.

Väl mött!

/Styrelsen