Informationsmöte kring balkonger

Onsdag den 16 dec kl 18.00 informerar vi om kommande balkongbyggnationer. Syftet är att presentera förslag på balkonger samt se över intresset för balkonger. Vi vill att representanter från så många lägenheter som möjligt kommer till detta möte. Vi träffas i vår entré. Välkommen!