Vårt hus

Föreningens olika lokaler

Föreningen förvaltar tre ”hyreslokaler”. Två av dessa är belägna längs Erik Dahlbergsgatan och används för uthyrning till verksamheter, däribland en konstateljé. Dessa lokaler syftar till att genera intäkter och innebär ett nyttigt månatligt tillskott till föreningens kassa, vilket bidrar till att föreningen kan bibehålla våra mycket låga avgifter.

Lokal för uthyrning till de egna medlemmarna

Den tredje lokalen är ”föreningen egna” eller snarare våran medlemslokal. Denna lokal är inredd för att fungera som övernattningslägenhet alternativt trivsellokal. Alla medlemmar i föreningen är berättigade att hyra denna för t.ex. uppehälle för sina vänner på besök eller liknande. Lokalen består av två rum inredda med diverse möbler för trivsel och övernattning, samt ett badrum med dusch.

Lokalen bokas av Dig som boende i föreningen och det är också Du som är ansvarig för lokalen under hyrestiden. Hyran uppgår till 200 kr/dygn (om ordningsregler rörande t.ex. städ inte följs debiteras hyrestagare enligt angivet i ”Ordningsregler”) vidare information om hur lokalen bokas återfinns i under Boka Gästlägenhet.

Besök denna sida för att boka Gästlägenheten

Erik Dahlbergsgatan - sky view 2.jpg