Boka Gästlägenhet

Gästlägenhet för uthyrning till föreningens medlemmarna

Lokalen är inredd för att fungera som övernattningslägenhet alternativt trivsellokal. Alla medlemmar i föreningen är berättigade att hyra denna för t.ex. uppehälle för sina vänner på besök eller liknande. Lokalen består av två rum inredda med diverse möbler för trivsel och övernattning, samt ett badrum med dusch. Täcke, kudde, lakan, handduk, etc. medtages.

Lokalen bokas av Dig som boende i föreningen och det är också Du som är ansvarig för lokalen under hyrestiden. Hyran uppgår till 200 kr/dygn, om ordningsregler rörande t.ex. städ inte följs debiteras hyrestagare enligt angivet i ”ordningsregler” nedan.)

Som gäst i lokalen är du skyldig att ha läst de fullständiga reglerna Ordningsregler nedan.

Tillgänglighet och bokning

Tillgänglighet av den gemensamma föreningslokalen ser ni i via vår app för tvättidsbokning. För att se tillgänglighet och boka måste ni ladda ner den via http://www.bokatvattid.se/. Logga in med erat ID.

REGLER VID HYRNING

Regler vid hyrning av föreningens gemensamma lokal.

 1. Innan nyttjande av lokalen ska hyresgästen läsa igenom denna lista.
 2. Ägare till den lägenhet som ämnar att hyra lokalen, för eget eller gästers bruk, ansvarar för att nedanstående regler iakttas.
 3. Hyresavgiften uppgår till 200 kr per påbörjat dygn.
 4. Tillträde till lokalen gäller från den tid bokning avser, dock tidigast 14.00 om lolaken varit uthyrd föregående natt.
 5. Lokalen ska senast vara utrymd kl 13.00 den dag då avflyttning ska ske…
 6. …Lokalen ska då vara städad och i ordning, vilket innebär att den ska vara i samma skick som vid tillträdet. Dammsugare och övrig städutrustning för avtorkning finns i lokalen
 7. Beaktas inte pkt. V kommer kostnader för städning debiteras bokande lägenhet.
 8. Bokning sker genom att Maila tid, datum, namn och lägenhetsnummer till varthusnr1.bokning@gmail.com – På hemsidan återfinns schema över lediga och upptagna tider.
 9. Betalning sker till föreningen genom insättning på – Nordea: Plusgiro 94689-7 eller bankgiro 154-8262 (ange den bokande lägenhetens nummer ex. 6C2 som meddelande) – så snart som möjligt dock senast 5 bankdagar efter dag för avflyttning.
 10. Nycklar till gästlägenheten finns i nyckelskåpet vid tvättstugan (uppgång 6C). Dessa återlämnas i samma nyckelskåp senast kl. 13.00 den sista dagen i hyresperioden. Kan du inte koden till nyckelskåpet kan du få den av någon i styrelsen.

ORDNINGSREGLER

 1. Vid tillträdet ombedes hyresgästen undersöka lokalen och dess inventarier för att kunna återlämna den i samma skick.
 2. För utrymning vid brand etc. hänvisas vistande till lokalens entrédörr liksom de fönster som vetter mot innergården. Utrymning ur huset sker genom stora entrén vid Erik Dahlbergsgatan.
 3. Hyresgäst ska värna om lokalens möbler och inventarier, om något skulle gå sönder är gäst tillsammans med bokande lägenhet ersättningsskyldiga för uppkomna skador.
 4. Rökning är strängt förbjudet i alla föreningens lokaler.
 5. Tänk på att gården fungerar som en resonanslåda. Ljud förstärks. Stäng dörrar och fönster. Visa hänsyn till övriga boende i huset. Det skall vara tyst efter kl 23:00.
 6. För tillgång till soprum ombedes ni kontakta innehavare av den lägenhet som bokat lokalen.
 7. Endast identifierade boende i huset får släppas in genom stora entrén, övriga gäster till boende ska ringa på porttelefonen för att bli insläppta. Entrédörren öppnas med knapp inte med vred.
 8. Vid frågor ombedes ni kontakta er ”värd”.

Nyckel och vidare info

Kontakta förening i god tid gällande nyckel annars finns det risk att ni inte får tillgång till lokalen.

Kontaktperson för bokning är Elin Ingves som kan nås på telefonnummer: 0706 99 99 04 alternativt via email: varthusnr1.bokning@gmail.com (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it).