Nytt om andrahandsuthyrning och gästlägenheten

På senaste styrelsemötet 2019-11-26 beslutades att föreningen fr.o.m. 2020-03-01 tar ut en avgift för andrahandsuthyrning motsvarande 500kr per månad. Avgiften läggs på ordinarie hyra. Avgiften tas ut för att täcka föreningens administrativa kostnader samt kostnader för slitage på gemensamma ytor och utrustningar.

På mötet beslutades även att avgiften för hyra av gästlägenheten höjs till 300kr per natt.