Välkommen

Det som idag är Vasastaden tillhörde Göteborgs stad redan från stadens grundläggning, 1621. Centrum var på den tiden området innanför vallgraven och Vasastaden räknades som ett perifert läge. Under de första 200-åren användes marken som betes- och jordbruksmark. I mitten av 1800-talet var området inom vallgraven utbyggt och Göteborg behövde använda nya landområden för byggnation. 1861 utlystes en arkitekt- och stadsplanetävling – en av de första i världen – och en ny stadsplan var färdig 1866. Större delen av Vasastaden uppfördes mellan 1868 – 1905. Våra fastigheter, Vasastaden 5:13 och 5:14 uppfördes 1888 och 1889. Erik Dahlbergsgatan 6 (5:14) ritades och uppfördes av arkitekten och byggmästaren J.A. Westerberg för August Hollanders räkning. Erik Dahlbergsgatan 8 uppfördes av snickarna August Nilsson och Alfred Johansson. Våra byggnader rotrenoverades 1981. Husen moderniserades och vindsvåningen byggdes.

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Den 1 oktober 1998 bildades Brf Vårt Hus Nr 1, då vi efter många års påtryckningar och förhandlingar lyckades köpa fastigheten av Rune Rydberg. År 2000 gjordes en större renovering i form av målning av fasader, renovering av alla trapphus, byte av portar på gården och i entrén, målning av tak samt flera mindre reparationer. År 2008 lades ett helt nytt yttertak och reparation av underliggande material då detta varit utsatt för läckage. I samband med dessa reparationer byttes också 13 fönster.