Boka Gästlägenhet

Gästlägenhet för uthyrning till föreningens medlemmarna

Lokalen är inredd för att fungera som övernattningslägenhet alternativt trivsellokal. Alla medlemmar i föreningen är berättigade att hyra denna för t.ex. uppehälle för sina vänner på besök eller liknande. Lokalen består av två rum inredda med diverse möbler för trivsel och övernattning samt ett badrum med dusch. Täcke, kudde, lakan, handduk, etc. medtages.

Lokalen bokas av dig som boende i föreningen och det är också du som är ansvarig för lokalen under hyrestiden. Hyran uppgår till 300 kr/dygn, om ordningsregler rörande t.ex. städ inte följs debiteras hyrestagare enligt angivet i ”ordningsregler” nedan.)

Som gäst i lokalen är du skyldig att ha läst de fullständiga reglerna nedan.

Tillgänglighet och bokning

Tillgänglighet av den gemensamma föreningslokalen ser ni via vår app för tvättidsbokning. För att se tillgänglighet och för att boka måste ni ladda ner den via http://www.bokatvattid.se/. Logga in med ert ID.

REGLER VID HYRNING

Regler vid hyrning av föreningens gemensamma lokal.

 1. Innan nyttjande av lokalen ska hyresgästen läsa igenom denna lista.
 2. Ägare till den lägenhet som ämnar hyra lokalen, för eget eller gästers bruk, ansvarar för att nedanstående regler iakttas.
 3. Hyresavgiften uppgår till 300 kr per påbörjat dygn. Betalning sker till föreningen genom insättning på – Nordea: Plusgiro 94689-7 eller bankgiro 154-8262 (ange den bokande lägenhetens nummer ex. 6C2 som meddelande) – senast samma dag som inflyttning.
 4. Tillträde till lokalen gäller från den tid bokning avser, dock tidigast kl 14.00 om lokalen har varit uthyrd föregående natt.
 5. Lokalen ska senast vara utrymd kl 13.00 på avflyttningsdagen.
 6. Lokalen ska då vara städad och i ordning. Dammsugare och övrig städutrustning för avtorkning finns i lokalen. Är lokalen inte städad vid utflyttning kommer kostnader för städning att debiteras.
 7. Nycklar till gästlägenheten finns i nyckelskåpet vid tvättstugan (uppgång 6C). Dessa återlämnas i samma nyckelskåp senast kl. 13.00 den sista dagen i hyresperioden. Koden till nyckelskåpet erhålls av någon i styrelsen.
 8. Gästlägenheten får hyras max en hel sammanhängande vecka under en och samma månad.

ORDNINGSREGLER

 1. Vid tillträdet ombedes hyresgästen att undersöka lokalen och dess inventarier för att kunna återlämna den i samma skick.
 2. För utrymning vid brand etc. hänvisas vistande till lokalens entrédörr liksom de fönster som vetter mot innergården. Utrymning ur huset sker genom stora entrén vid Erik Dahlbergsgatan.
 3. Hyresgäst ska värna om lokalens möbler och inventarier. Om något skulle gå sönder är gäst tillsammans med bokande lägenhet ersättningsskyldiga för uppkomna skador.
 4. Rökning är strängt förbjudet i alla föreningens lokaler.
 5. Tänk på att gården fungerar som en resonanslåda. Ljud förstärks. Stäng dörrar och fönster. Visa hänsyn till övriga boende i huset. Det ska vara tyst efter kl 23.00.
 6. För tillgång till soprum ombedes ni kontakta innehavare av den lägenhet som har bokat lokalen.
 7. Endast identifierade boende i huset får släppas in genom stora entrén. Övriga gäster till boende får ringa på porttelefonen för att bli insläppta. Entrédörren öppnas med knapp och inte med vred.
 8. Vid frågor ombedes ni kontakta er ”värd”.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta styrelsen (kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt).