Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma

BRF VÅRT HUS NR 1

Plats: Föreningens lokal
Dag: 28 mars 2017
Tid: 18:00

Årsredovisning och dagordning kommer att anslås på föreningens hemsida.

VÄLKOMNA

Styrelsen