Balkongregler

(Utkast till regler, mail synpunkter till styrelsen) 

Vett och etikett på balkong

En del bostadsinnehavare i vår förening har fått möjlighet att bygga balkong. Balkongerna är inte gemensamma men de är en väsentlig del av husets fasad. Det är därför viktigt att balkongerna ser trevliga ut, inte bara för den som använder den utan även för dem som bor runt omkring. För allas trivsel vill styrelsen informera om följande:

Balkonglådor

 • balkonglådor och dylikt skall placeras på insidan av räcket. När du vattnar dina växter, tänk på att jord och vatten inte rinner ner till grannen under.

Belysning

 • tillfällig belysning till t.ex. jul kan sättas upp på räcket, däremot undanbedes blinkande lampor. Installation av eluttag för utomhusbruk skall utföras fackmannamässigt. Övrig belysning på balkongerna är tillåtet men skall vara avskärmat.

Ljudnivå

 • precis som alltid när man befinner sig i lägenheten så ska man se till att inte störa sina grannar. Radion kan kanske lämnas inne i lägenheten istället för att få stå med på balkongen. Då man gärna sitter ute med goda vänner får man försöka tänka på ljudnivån. Med hänsyn till alla dina grannar som har fönster mot gården bör det vara tyst på din balkong efter klockan 22.00 söndag – torsdag och efter klockan 23.00 fredag – lördag.

Snö och istappar

 • det är obligatoriskt att sköta snöröjningen av egen balkong. Balkongägaren har strikt ansvarar för sin balkong. Snö och istappar skall skyndsamt borttagas. Vid eftersatt underhåll av balkong kan styrelsen omedelbart anmoda balkonginnehavare att åtgärda försumlighet.

Vad som bör undvikas på din balkong

 • skaka inte mattor, sängkläder och dylikt från balkongen
 • soppåsar skall inte ställas på balkongen, fåglar hackar sönder påsen och sprider avfallet
 • det är inte trevligt för boende runt dig att se dina kläder och dylikt hänga på balkongräcket
 • att ha förvaring av diverse bohag som inte hör till en normal balkongmöblering

Infravärme

 • på balkongerna är tillåtet men får inte sättas upp på fasaden.

Vindskydd

 • vindskydd av t.ex markisväv ska godkännas av styrelsen.

Vad som inte är tillåtet avseende din balkong

 • rökning & grillning är förbjudet på balkongerna samt på vår innergård.
 • göra åverkan på fasaden genom att t.ex. sätta upp markis, utomhus- eller parabolantenner, skyltar eller dylikt
 • glasa in balkongen (dessutom bygglovspliktig)
 • tillstånd att borra i fastighetens fasad medges ej då det lätt blir sprickor i fasaden. Borrning i balkongdörrens träram sker på balkonginnehavarens eget ansvar och bör undvikas.
 • fåglar får ej matas.
 • gasolbrännare på balkong är ej tillåtet på grund av brandrisk.

Styrelsen ber därför att du följer det ovan skrivna. Du kan bli tvungen att bekosta återställande i ursprungligt skick i det fall skador/åverkan skett på fasad eller balkong.