Balkonger på Erik Dahlbergsgatan 6 och 8

Då intresset bland föreningens medlemmar för balkonger är stort har styrelsen beslutat att balkonger på fasaderna mot vår innegård skall byggas.

Efter kontakter med med Kållereds Bygg, Vilborgs Arkiteker och byggnadsnämnden har vi fått följande information:

  • Takterrasser för de översta lägenheterna får ej byggas. Däremot kan så kallade inverterade takkupor bli möjliga där balkonger inte är ett alternativ.
  • Då våra hus har kulturellt värde och är en del av en unik stadsbyggnad kommer antikvarien i byggnadslovsärende att granska balkongerna och godkänna infästningarna i väggen.
  • Balkongerna kommer att utformas och materialvalet kommer att väljas så innergården blir så ljus som möjligt. För ökad trivsel och ljusare innergård kommer fasadbelysning att installeras

Vi kommer nu att snarast fullfölja ansökan om byggnadslov. När byggnadslovet är klart kommer vi att ha ännu ett informationsmöte.

Vi kommer att finansiera balkongerna genom ett så kallat kapitaltillskott. Våra medlemmar kan då välja att betala sin balkong direkt eller att erlägga en högre månadsavgift. Kapitaltillskottet måste dock senast betalas när lägenheten säljs.

En mycket preliminär prisindikationen är att varje balkong kommer att kosta mellan 100.000 och 150.000 kronor.

Här ser ni även några bilder som inspirerat oss och vår strävan är att få våra balkonger lika attraktiva och utseendemässigt lika.

Vår tidsplan är att vi hoppas ha balkongerna klara till sommaren 2016.

Tack för allas intresse i ärendet, i dagsläget är detta all information vi har, så snart vi vet mer så delar vi naturligtvis med oss av detta.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen