Kallelse till föreningsstämma

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA BRF VÅRT HUS NR 1

Plats: Föreningens lokal
Tid: 2015-03-24 kl. 18.00

Årsredovisning och dagordning kommer att anslås på föreningens hemsida.  Motioner lämnas i föreningens brevlåda vid Entrén.

VÄLKOMNA